Blauwe Verbinding Water

Zuidpolder 3.0

Gepost in Blauwe Verbinding Water.

Blauwe Verbinding ~ Peddelen Zuidpolder Bonus

Begin 2016 is de route weer totaal gewijzigd. De Kleine Duiker loopt nu verder door richting de ziedewijdsedijk. Aan het einde kun je zelfs een rondje varen, terwijl in het begin van de Kleine Duiker meerdere eilandjes zijn gerealiseerd voor o.a. de vogels. De nieuwe serie gaat alleen richting het oosten en bestaat uit 8 traditionals en een bonus. Om de bonus te breiken moet je bij #1 starten. De totale route is ongeveer 4 km lang. Op het meest oosterlijkste stukje zit voorlopig nog een klein dammetje. Men kan ervoor kiezen even uit te stappen of om om te varen.

 

Blauwe Verbinding ~ Peddelen Zuidpolder

Bonus berekening

N51° 50.(H)(F)(E)

E4° 33.(A+C) (G-D-A) (B)

 

 = XX     = XX 
 = XX     = XX 
 = XX     = XX 
 = XX     = XX 

 

blauwe-verbinding-titel-sm

De Blauwe Verbinding is een open watergang van dertien kilometer tussen het Zuiderpark in Rotterdam en de Zuidpolder in Barendrecht.

Functies:

Aanvoer van schoon water vanuit de Oude Maas naar het Zuiderpark;
Recreatieve vaarroute tussen het Zuiderpark, het Zuidelijk Randpark, het Buytenland en de Zuidpolder;
Ecologische verbinding tussen groengebieden in het stedelijke gebied en (toekomstige) natuurgebieden op IJsselmonde;
Bijdragen aan gevarieerd wonen.

Zuidpolder

Gebieden:

Zuiderpark Rotterdam;
Zuidelijk Randpark Rotterdam;
Koedoodse plas en Gaatkensplas ;
Zuidpolder Barendrecht.

Het gehele tracé

De route loopt vanuit de oostelijke hoek van het Zuiderpark via de oostrand van Zuidwijk naar het Zuidelijk Randpark. Dit park ligt ten noorden van de A15 en is in beheer bij het Recreatieschap IJsselmonde. Na kruising van de havenspoorlijn en de A15 met een nieuw kunstwerk kan via enkele aangepaste waterpartijen langs de Rhoonse Baan aangetakt worden op de Koedood. Vanuit de Koedood kan aansluiting gevonden worden op het landschapspark Buytenland en in oostelijke richting op een waterpartij in het recreatiegebied en het Waaltje. Meer informatie, kaarten en nieuws over de blauwe verbinding

 

Peddelen langs Kilpad

Gepost in Blauwe Verbinding Water.

Blauwe Verbinding ~ Peddelen langs Kilpad

Met de laatste wijzigingen van 2016 hebben we ervoor gekozen om de kano routes te splitsen in stukjes van ongeveer 4-5 km. Bij de route langs het Kilpad vaar je grotendeels door de Grote Duiker. Dit water vormt de verbinding tussen de Gaatkensplas en Zuidpolder.  De route peddelen langs Kilpad bestaat uit 7 traditionele geocaches en een bonus. De aanwijzingen voor de bonus vindt u onderweg. Deze route kent voorlopig drie kano steigers: De Grote Duiker (N51° 50.621 E4° 31.037), Barend Bos (eindje lopen), de Kleine Duiker (N51° 50.423 E4° 32.265).Blauwe Verbinding ~ Peddelen Kilpad

 

blauwe-verbinding-titel-sm

De Blauwe Verbinding is een open watergang van dertien kilometer tussen het Zuiderpark in Rotterdam en de Zuidpolder in Barendrecht.

Functies:

Aanvoer van schoon water vanuit de Oude Maas naar het Zuiderpark;
Recreatieve vaarroute tussen het Zuiderpark, het Zuidelijk Randpark, het Buytenland en de Zuidpolder;
Ecologische verbinding tussen groengebieden in het stedelijke gebied en (toekomstige) natuurgebieden op IJsselmonde;
Bijdragen aan gevarieerd wonen.

Zuidpolder

Gebieden:

Zuiderpark Rotterdam;
Zuidelijk Randpark Rotterdam;
Koedoodse plas en Gaatkensplas ;
Zuidpolder Barendrecht.

Het gehele tracé

De route loopt vanuit de oostelijke hoek van het Zuiderpark via de oostrand van Zuidwijk naar het Zuidelijk Randpark. Dit park ligt ten noorden van de A15 en is in beheer bij het Recreatieschap IJsselmonde. Na kruising van de havenspoorlijn en de A15 met een nieuw kunstwerk kan via enkele aangepaste waterpartijen langs de Rhoonse Baan aangetakt worden op de Koedood. Vanuit de Koedood kan aansluiting gevonden worden op het landschapspark Buytenland en in oostelijke richting op een waterpartij in het recreatiegebied en het Waaltje. Meer informatie, kaarten en nieuws over de blauwe verbinding

 

Klunentraject

Gepost in Blauwe Verbinding Water.

Blauwe Verbinding ~ Klunen in Zuidpolder Bonus

Begin 2016 is de route weer totaal gewijzigd en is er weer een nieuw stuk bij gekomen. De nieuwe serie bestaat uit 7 traditionals en een bonus. De bonus is zowel via A-route (Noord) als via de B-route (Zuid) te bereiken. De totale route is ongeveer 4,5 km lang.

Dit gedeelte van de Zuidpolder heeft heel veel lage bruggen of loopvlonders. U kunt de binnenpolder vanaf de Blauwe Verbinding per kano bereiken via N51° 50.400' E4° 32.350'. Dit is al bijna direct tegenover de kinderboederij. Er is met nette in/ en uitstapvlonders een kano oversteek gerealiseerd. De kano moet dus over de hoge dijk om het traject van klunnen te bereiken.  De “Blauwe Verbinding ~ Klunen in Zuidpolder” is een rondje, maar let de kano zal in totaal er 7 keer uit moeten. Pas op met klunen dat uw kano niet beschadigd aan de houten steigers en vlonders. Toch is het zeker aan te raden want het is er prachtig en het zal er alleen maar mooier worden naarmate de begroeiing toeneemt.

Blauwe Verbinding ~ Klunen in Zuidpolder 2

Kano Klunen

Klunen is een term die komt eigenlijk uit de de wereld van het schaatsen. De kanovaarders hebben de term overgenomen. Bij het bevaren van beken zitten er vaak stuwen in de weg of verspert een omgevallen boom de doorgang. De kano wordt dan overgedragen. In plaats van "overdragen" spreekt men ook vaak van "klunen". Onze tip: neem een waterdichte ton mee, want er vallen regelmatig kano's om met klunen.

blauwe-verbinding-titel-sm

De Blauwe Verbinding is een open watergang van dertien kilometer tussen het Zuiderpark in Rotterdam en de Zuidpolder in Barendrecht.

Functies:

Aanvoer van schoon water vanuit de Oude Maas naar het Zuiderpark;
Recreatieve vaarroute tussen het Zuiderpark, het Zuidelijk Randpark, het Buytenland en de Zuidpolder;
Ecologische verbinding tussen groengebieden in het stedelijke gebied en (toekomstige) natuurgebieden op IJsselmonde;
Bijdragen aan gevarieerd wonen.

Zuidpolder

Gebieden:

Zuiderpark Rotterdam;
Zuidelijk Randpark Rotterdam;
Koedoodse plas en Gaatkensplas ;
Zuidpolder Barendrecht.

Het gehele tracé

De route loopt vanuit de oostelijke hoek van het Zuiderpark via de oostrand van Zuidwijk naar het Zuidelijk Randpark. Dit park ligt ten noorden van de A15 en is in beheer bij het Recreatieschap IJsselmonde. Na kruising van de havenspoorlijn en de A15 met een nieuw kunstwerk kan via enkele aangepaste waterpartijen langs de Rhoonse Baan aangetakt worden op de Koedood. Vanuit de Koedood kan aansluiting gevonden worden op het landschapspark Buytenland en in oostelijke richting op een waterpartij in het recreatiegebied en het Waaltje. Meer informatie, kaarten en nieuws over de blauwe verbinding

 

Blauwe Verbinding ~ Blauwe Keij (kano)

Gepost in Blauwe Verbinding Water.

 

De Blauwe Verbinding biedt uitstekende kano en kajakmogelijkheden. Op het trace Noord bieden we u als eerste aan: "Blauwe Keij". De Blauwe Keij start bij het kanosteiger aan de Slinge. Stap in je kano of bootje en peddel van punt naar punt op zoek naar de cache.

blauwe keij 

Blauwe Verbinging ~ Blauwe Keij

Start bij het kanosteiger aan de Slinge. Recht tegenover vind je een nummer op N 51° 52.519 E 004° 30.127, dit is A.


Op N 51° 52.482 E 004° 30.043 zit de doorlaat / pomp naar de overkant van de Slinge, richting de Oldegaarde.
Naast de pijp staat een getal. Vermenigvuldig het getal maal twee, dit is B


Het volgende punt ligt op - N 51° 52.423 E 004° 30.125, dit is een bruggetje. Onder de brug vind je een aanwijzing, dit getal is C


Peddel door naar de brug - N 51° 52.410 E 004° 30.174. Op deze brug staat een spreuk. De waarde van D is het laatste woord.


Het volgende waypoint moet je berekenen door de volgende formule toe te passen. N 51° 52.CA E 004° 30.DB. Op deze locatie zie je twee woorden. Bereken de totale woordwaarde, dit is E. Nu kun je de cache locatie berekenen. Note: onderweg naar de cachelocatie kun je alvast WP 1 van Blauwe Verbinding ~ Maasglorie meenemen.

 

 Cachlocatie:


N 51° 52.(B+D)(C-D)

E 004° 30.E+7

 

blauwe-verbinding-titel-sm

Blauwe Verbinding ~ Maasglorie (kano)

Gepost in Blauwe Verbinding Water.

De Blauwe Verbinding biedt uitstekende kano en kajakmogelijkheden. Op het trace Noord bieden wij u een aantal kanocaches aan. Stap lekker in je kano of bootje en peddel van punt naar punt op zoek naar de cache.

maasglorie

Blauwe Verbinging ~ Maasglorie

De naam Maasglorie verwijst naar het volkstuinencomplex waar de Blauwe Verbinding langs loopt. Na de Blauwe Keij begin je aan Maasglorie.

Start bij de brug van de Kreyenborg - N 51° 52.335 E 004° 30.114, met de mooie tekst "Er onderdoor of er overheen?" Onder de brug vind je een aanwijzing. De rest van de multi wijst zich zelf.

 

blauwe verbinding per kano

 

blauwe-verbinding-titel-sm

Blauwe Verbinding ~ Door de sluis (kano)

Gepost in Blauwe Verbinding Water.

De Blauwe Verbinding biedt uitstekende kano en kajakmogelijkheden. Op het trace Noord bieden wij u een aantal kanocaches aan. Stap lekker in je kano of bootje en peddel van punt naar punt op zoek naar de cache.

maasglorie 

Met deze sluis worden hoogteverschillen in het water opgevangen terwijl men er met een bootje doorheen gevaren kan worden.

Na de Blauwe Keij en Maasglorie komt nu het leukste stukje van tracé noord: de Sluis aan het havenspoor. Het is de bedoeling dat je met je bootje gaat schutten.

Beneden staat de paal aan de rechter kant voor de sluis. Op deze paal zit een rondje. Wat is hiervan de kleur?

Rood: A = 142
Groen: A = 143
Zwart: A=041

Als het waterniveau beneden is en het verlaat staat open, dan kun je invaren. Volg de aanwijzingen in de sluis. Als het waterniveau gelijk is aan het niveau boven de sluis, dan kun je uitvaren. Boven de sluis slaat over links een paal met een nummer en je hebt B. Op deze paal zit ook een rondje. Wat is hiervan de kleur?

Rood: B = 537
Groen: B = 055
Zwart: A=425

De cache ligt op:

N 51° 52.A E 004° 30.B

 

 

 

blauwe-verbinding-titel-sm