Molens IJsselmonde

Molens IJsselmonde - Pendrechtsemolen 2.0

Gepost in Molens IJsselmonde.

Molens op het eiland IJsselmonde: Pendrechtse Molen 2.0

De Pendrechtse Molen is een poldermolen, gebouwd in 1731 en in 1993 ongeveer drie kilometer naar haar huidige locatie. Rondom de Pendrechtse Molen zijn onlangs ingrijpende werkzaamheden afgerond. Deze werkzaamheden zijn een onderdeel van een groter plan: de aanleg van de Blauwe Verbinding. Het voornaamste doel van dat plan is om de waterkwaliteit in het Zuiderpark in Rotterdam-Zuid te verbeteren.

Beperkte openstelling:

Tijden 09:00 - 16:30
Vanaf Pasen: woensdag, zaterdag en zondag
Vanaf herfstvakantie: woensdag, vrijdag en zaterdag

Toegang: gratis
Cache: eerste verdieping

Pendrechtse Molen

Pendrechtse Molen 2.0 

De Pendrechtse Molen heeft een bijzondere functie gekregen in de Blauwe Verbinding. De molen pompt het water op naar een hoger gelegen waterplas, waarna het via een cascade weer afstroomt via verschillende sloten en vervolgens naar de wegsloot aan de Charloise Lagedijk. Daarmee worden ook kleinere sloten goed ververst.

 

Nieuwe functie in de Blauwe Verbinding

In de nieuwe situatie heeft de molen opnieuw een klein en een groter maalcircuit. De maalkom bij de molen is gebleven, maar de overstort daaruit is verplaatst. Achter die overstort is een nieuwe watergang gemaakt en daarin is een cascade gemaakt om het water maximaal te beluchten. Vervolgens stroomt het water, inmiddels terug op polderpeil, naar een splitsing. Een deel van het water gaat terug naar de hoofdwatergang en dat is dan het kleine maalcircuit. In het grotere circuit stroomt het merendeel van het molenwater door de sloot onderaan de Charloisse Lagedijk het gebied in en spoelt alle aftakkende sloten door. Deze dijksloot heeft een totale lengte van ongeveer 750 meter. Het Waterschap vindt inmiddels het doorspoelen van deze sloten zo belangrijk, dat de molen een hulpbemaling heeft gekregen. Naast de molen is een elektrisch aangedreven pomp aangebracht met eigen watergangen om de functie van de molen te kunnen overnemen. De pomp wordt handmatig ingeschakeld als de molen in een warme periode langdurig niet kan malen. De molen heeft een capaciteit van 25 m3 en de pomp 3 m3 per minuut

waterloop

Het maken van de nieuwe overstort en de cascade heeft de nodige voeten in aarde gehad. Het bleek niet eenvoudig om daar met betrouwbare cijfers een werkbare uitvoering aan te geven. De plannenmakers hadden grote moeite een idee te krijgen wat het betekent om een ontwerp te maken waar 25 m3 water per minuut door heen kan gaan. Werkende weg moest er door proef te malen de nodige aanpassingen aangebracht worden om het geheel goed functionerend te krijgen. Het zal nog enige tijd duren voor de Blauwe Verbinding klaar zal zijn. Dan pas kan vastgesteld worden of de waterkwaliteit in het Zuiderpark en al die andere waterpartijen onderweg daadwerkelijk blijvend verbeterd is. Ondertussen is bij de Pendrechtse Molen al wel een paar keer een kano gesignaleerd. Het maalsysteem met overstort en cascade werkt naar tevredenheid en het is meer dan prettig te constateren, dat de molen nog steeds een bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de waterkwaliteit. 

maalkom

Molens IJsselmonde - De Kersenboom

Gepost in Molens IJsselmonde.

Molens op het eiland IJsselmonde: De Kersenboom

De Rijsoordse molen werd in bedrijf gesteld op 23-7-1822. Het is een echte korenmolen, een zogenaamde grondzeiler en heeft ijzeren roeden met een vlucht van 20,30 meter. De eerste steen voor de bouw van deze ronde stenen korenmolen aan de Waaldijk werd gelegd op 16 maart 1822 door de 5 jarige Arie Karsseboom.

 Kersenboom

De kersenboom: geschiedenis

Opdrachtgever voor de bouw was Jan van der Ven. Nog vóórdat de molen in bedrijf was gesteld (23 juli 1822), had de opdrachtgever deze al doorverkocht aan Gerrit Dijksman de Kool. Gerrit Dijksman de Kool was afkomstig van stadskorenmolen Den Haas te Rotterdam. De familie De Kool maalde vervolgens generaties lang met twee koppel 15der stenen graan tot meel voor mens en dier in Rijsoord.
Na 1955 werd de activiteit geleidelijk minder door toenemende concurrentie van meelfabrieken en de molen raakte langzaam maar zeker in verval. Molenaar Job de Kool, die tot op hoge leeftijd met de molen samen met zijn zoons Gerrit en Reinier heeft gemalen, overleed 6 februari 1957 op 80-jarige leeftijd.

Nog kort voor zijn overlijden was door de provincie Zuid-Holland een restauratiesubsidie toegezegd, maar de restauratie werd nooit uitgevoerd, sterker nog: er werd een sloopvergunning aangevraagd. De vergunning hing samen met een uitstekend bod dat men op de grond van de reeds buiten gebruik zijnde molen had gekregen. De grond was in feite een eersteklas bouwlocatie voor een bungalow langs het schilderachtige Waaltje.

De molen werd vervolgens door Gerrit de Kool verkocht aan de Ridderkerkse apotheker Timmers. Deze liet uiteindelijk aan het water een grote bungalow bouwen, maar handhaafde ondanks de sloopvergunning toch de molen. Pakhuis en molenaarswoning bleven eigendom van familie De Kool. In dit pakhuis werd door middel van een elektrisch aangedreven koppel nog zo nu en dan voedergraan gemalen door Gerrit de Kool en tijdelijk ook door de familie Kranendonk, een oud Ridderkerks molenaarsgeslacht.

In 1961 liet Timmers de molen uitwendig restaureren door molenmakerij Dirkse uit Mijnsheerenland. De familie Timmers wilde uiteindelijk toch wat met de molen gaan doen en had plannen om de molen in te richten als artsenpraktijk, maar dit liet men uiteindelijk varen. In 1967 werd de molen ingericht tot boetiek, een gebeurtenis die in april 1967 in de pers veel aandacht kreeg. Helaas ging deze bestemmingsverandering gepaard met het uitslopen van beide koppels stenen.
Kersenboom oude locatie

Verval

Vrij snel daarna werd de uitgesloopte maar in goede staat verkerende molen verkocht aan de Zwijndrechtse houthandelaar Visser. Na diens overlijden werd zijn vrouw eigenaresse. De familie Visser heeft verder zo goed mogelijk voor de molen gezorgd.  In de jaren '70 heeft er nog een kleine opknapbeurt aan de molen plaatsgevonden met behulp van vrijwilligers die met medewerking van de eigenaar het verval nog probeerde te keren. Het wiekenkruis werd zo nu en dan in een andere stand gezet, maar draaide nooit. In 1985 ging het mis toen een end van de buitenroede afbrak vanwege de slechte staat. Hierbij raakte helaas de gietijzeren bovenas onherstelbaar beschadigd. In ditzelfde jaar werd vervolgens het gehele wiekenkruis verwijderd. Zo zou de onttakelde en vervallen molen, ingebouwd en ingegroeid, met gekraakte askop enige jaren staan wachten op betere tijden.

Vrij snel na de onttakeling komen besprekingen over restauratie moeizaam op gang en er moest heel wat worden ondernomen om de problemen en weerstanden te overwinnen.

De kersenboom anno nu:

De op 5 september 1988 opgerichte Stichting De Rijsoordse Molen werkt uiteindelijk achter de schermen om de molen een nieuwe en betere toekomst te geven, wat na een periode van lange adem uiteindelijk ook lukte. De stichting stelde zich ten doel de molen te verwerven, verplaatsen, restaureren en exploiteren. In 1990 werd de stichting eigenaar van de molen.

Op 12 januari 1991 kwam de verplaatsing tot stand, een op alle fronten ingrijpende onderneming, omdat niet iedereen in Rijsoord in eerste instantie overtuigd was van de noodzaak ervan.
De molen werd van zijn fundering losgehaald, op een betonnen voet geplaatst en met een dieplader gereden naar zijn nieuwe stek aan de andere kant van het Waaltje, schuin tegenover de oorspronkelijke standplaats.
Vervolgens is de molen in fasen geheel door molenmakerij Herrewijnen gerestaureerd en op 2 oktober 1993 werd de molen officieel geopend door gedeputeerde mw. I. Gunther.

Vanaf de opening in oktober 1993 werd de molen door (vrijwillig molenaar en bestuurslid van Stichting De Rijsoordse Molen) Jaap Dekker regelmatig in bedrijf gesteld voor een bakker en een particuliere klantenkring. Dekker was een belangrijke spil in de wederopstanding van de molen. Vanaf oktober 2006 werd hij daarbij geassisteerd door Tom Blaak.
In april 2008 stopte Jaap Dekker waarna hij het stokje aan Tom Blaak overdroeg. Later voegde Piet Lodder zich hierbij. De molen is regelmatig op vrijwillige basis in bedrijf voor het malen van spelt en tarwe. Een elektromotor is er niet: er wordt uitsluitend gemalen op windkracht.

Tijden iedere zaterdag van 09:00 - 16:30 kun je gratis de molen bezichtigen.

Molen

Bron: Molendatabase

 

GC2M56D - Pendrechtse Molen

Gepost in Molens IJsselmonde.

Molens IJsselmonde - Pendrechtsemolen

Een prachtige molen op een steenworp afstand van Rotterdam. Laat uw rondleiden door de molenaar! Hij neemt u terug in de tijd en u van alles over het molenaarsvak kan vertellen.

GC2TNV2 - De Zandweg

Gepost in Molens IJsselmonde.

Molens IJsselmonde - De Zandweg

Een prachtige molen in het Rotterdamse Zuiderpark. De molen is te bezichtigen en de molenaar leidt u graag rond.

GC2TNV9 - De Kersenboom

Gepost in Molens IJsselmonde.

Molens IJsselmonde - De Kersenboom

Korenmolen De Kersenboom staat aan het prachtige Waaltje in Rijsoord, gemeente Ridderkerk